Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Werk maken van je talenten!

Als je doet waar je goed in bent, als je optimaal gebruik maakt van je talenten, voel je je doorgaans gelukkig, werk je met plezier en krijg je energie..
Veel te vaak vraagt de omgeving echter dat je taken uitvoert die volledig voorbijgaan aan de inzet van je specifieke talenten, waardoor je met minder motivatie en plezier, maar ook met minder rendement en succes die taken uitvoert. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot een burn out.
In deze tweedaagse cursus gaan we op zoek naar je oorspronkelijke talenten en naar de talenten die je in de loop van je leven ontwikkeld hebt. Die talenten nemen we als uitgangspunt voor het sturing geven aan je leven. Hoe kun je serieus werk maken van je talenten? Daar gaan we in deze cursus mee aan de slag!

Het rendement van deze tweedaagse is daardoor:
  1. Je hebt goed zicht op je eigen, unieke talenten; waar ben je nu werkelijk goed in, wat doe je met plezier en voldoening?
  2. Je kunt op basis van die talenten richting geven aan je bezigheden, zodat je je gelukkiger en energieker gaat voelen.
  3. Je leert in samenwerking met anderen werk te maken van je eigen talenten en de talenten van je samenwerkingspartners.
In deze tweedaagse cursus werken de deelnemers onder begeleiding van drie trainers met een diver-siteit aan levenservaring, trainingservaring en.. talenten! Daardoor vormt de cursus een caleidoscoop aan invalshoeken en methodieken waarmee je leert werk te maken van je talenten.

De begeleiders van deze cursus stellen zich graag even voor:

Jo van den Tillaart heeft ruim 30 jaar ervaring opgedaan als docent en leidinggevende in het middel-baar en hoger onderwijs. Sinds 2000 heeft hij een communicatieadviesbureau. Hij heeft veel expertise opgebouwd om het beste uit mensen te halen, zowel individueel als in teamverband in organisaties. Zijn specialiteiten zijn: werken vanuit respect, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Voor uitge-breide informatie zie www.perspect.dds.nl

Pierre Habets is socioloog en heeft ruim 30 jaar gewerkt als trainer en docent management en orga-nisatie in het HBO. Daarnaast is hij NLP trainer en trainer Creatiespiraal. Pierre heeft veel ervaring met het inspireren van mensen in hun zoektocht naar hun diepste wensen en hun talenten. Pierre biedt een luisterend oor en stelt precies de juiste vragen om je te helpen je eigen weg te ontdekken.

Niek Edeling is muzikant en onderwijskundige. Hij heeft  36 jaar als docent didactiek gewerkt aan de Lerarenopleiding Zorg en Welzijn van de HAN. Niek heeft een passie voor het uitgaan van de beginsi-tuatie van zijn studenten om van daaruit het leerproces op gang te brengen. De docent als coach van het leerproces is daarbij zijn devies.De cursus zal in het voorjaar van 2016 weer worden verzorgd in zaal Verploegen in Wijchen.

Kosten € 495,00 inclusief lunch, koffie en thee.
Aanmelden via www.perspect.dds.nl
Inschrijven