Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

NLP

Wat is NLP?

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren, een nog relatief jonge communicatie– en veranderingstechnologie die vooral gericht is op het samengaan van het denken, voelen en gedrag van mensen.
Ons gedrag wordt bepaald door een aantal automatisch geprogrammeerde  stappen en onbewuste reacties, de zogenaamde patronen. Met specifieke technieken wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop mensen zich gedragen en communiceren. Als je deze patronen onderkent kun je ze ook veranderen. Zo ontwikkel je meer flexibiliteit in je gedrag, waardoor je gemakkelijker tot zelfontplooiing komt.

Voor de nieuw te starten NLP-opleidingen zie NLP-Practitioners en NLP-Masters, links boven deze pagina.