Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

NLP Masters

De Masters opleiding is het tweede deel van de totale NLP opleiding en sluit naadloos aan op de Practitioners opleiding. Tijdens deze opleiding staan de volgende thema’s centraal:
  • Het veranderen van kernpatronen en overtuigingen.
We gaan hier op zoek naar het probleem achter het probleem of het doel achter het doel. Bij overtuigingen gaat het om de vraag:
“wat zijn de aannames waar je bewust of onbewust vanuit gaat en hoe kun je daarin nieuwe keuzes maken?”
  • Het onderzoeken van de metaprogramma’s, globale denkpatronen in verschillende contexten, gekoppeld aan de innerlijke strategieën.
Deze denkstijlen geven heel veel nieuwe informatie over de hogere logische niveaus, wat je daarmee kunt bereiken en hoe je dat kunt veranderen.
  • Het modelleren van menselijke vermogens.
We brengen een vermogen in kaart en maken dat overdraagbaar met eigen NLP-technieken
  • Het leren van nieuwe NLP-technieken op overtuigings– en identiteitsniveau.


Wat kan ik ermee?

Je krijgt diepere inzichten in menselijke communicatie en veranderingsmogelijkheden, zowel voor jezelf als in een zakelijke omgeving. Veel extra gereedschap wordt je aangereikt om professioneel en met succes mensen te coachen, op te leiden of te trainen. De opleiding kun je volgen na het behalen van het practitionerscertificaat.


Wanneer wordt de opleiding gegeven?

De opleiding wordt op 12 woensdagen gegeven om de 3-4 weken van september tot mei. De exacte opleidingsdagen worden de eerste dag met de cursisten vastgesteld. Ook een individueel opleidingstraject is mogelijk.

- De tijden zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur.
- Groepsgrootte: minimaal 9 en maximaal 15 personen.
- Op de laatste dag vindt de toetsing plaats. Hieraan is een avondprogramma gekoppeld.


Wat zijn de kosten?
De totale kosten bedragen € 2395,—,  inclusief opleidingsmap, thee/koffie en lunch.

Plaats:
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
tel:06-43002137
Inschrijven