Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

NLP Practitioners

Voor wie is de opleiding bestemd?
NLP wordt vaak toegepast op de volgende werkterreinen: (Bedrijf)coaching, consultancy, mediation, onderwijs, (para)medische beroepen, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie, therapeutische beroepen, werving en selectie enz.

Wat levert het je op?
  • beter en zuiverder communiceren
  • gemakkelijker doelen omschrijven en bereiken
  • effectiever werken
  • betere motivatie en inspiratie in het functioneren
  • omgaan met veranderingen, stress en kritiek


Wanneer wordt de opleiding gegeven?
De NLP-Practitioners opleiding wordt op 12 woensdagen, om de 3-4 weken gegeven van september tot mei. De exacte opleidingsdagen worden de eerste dag met de cursisten vastgesteld. Ook een individueel traject is mogelijk.

- Groepsgrootte: minimaal 9 en maximaal 15 personen.
- De tijden zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur.
- Op de laatste dag vindt de toetsing plaats. Hier is een avondprogramma aan gekoppeld.

Didactiek:
Er wordt gewerkt in kleine groepen, interactief en met professionele begeleiding. Tussen elke opleidingsdag wordt er in kleine groepjes geoefend om de behandelde stof eigen te maken.

Wat zijn de kosten?
De totale kosten bedragen € 2395,—, inclusief opleidingsmap, thee/koffie en lunch.  

Plaats:
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
tel:06-43002137


Jo van den Tillaart
Inschrijven