Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Overige opleidingenOp verzoek worden eendaagse opleidingen aangeboden. Hierbij valt te denken aan:
  • Managementteam opzetten en ontwikkelen
  • Conflicthantering in team of organisatie
  • Inspirerend leidinggeven
  • Doelgericht denken en handelen
  • Problemen ombuigen naar kansen
  • Mentale preparatie voor professionals
  • Succesvol zijn in een krimpende markt
  • Visieontwikkeling en  strategische keuzes maken
  • Succesvol samenwerken met externe relaties
  • Teamontwikkeling

Inschrijven