Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Welkom op de website van perspectief

Perspectief is een adviesbureau voor organisaties op het gebied van communicatie. Het is in 1999 opgericht door Jo van den Tillaart. Het bureau verzorgt hoogwaardige trainingen op de terreinen van interne communicatie, teambuilding en conflicthantering.  Lees meer >>

Alle opleidingen blijven BTW-vrij!!

Het ministerie van Financiën heeft onlangs via het CRKBO (zie www.crkbo.nl) mijn opleidingen getoetst en kwalitatief goed bevonden.

Hierdoor blijven alle opleidingen ook de komende 4 jaren BTW-vrij.

Visie

Het succes van de organisatie valt of staat met het succes van medewerkers en leidinggevenden, individueel én als team.
Ik heb door mijn jarenlange ervaring de overtuiging gekregen dat de werkelijke succesfactoren dieper liggen. Ik noem ze de vier basisfactoren: visie, vitaliteit, vertrouwen en ontwikkeling.

Vanuit bovenstaande visie geef ik al 15 jaar NLP opleidingen.
Dit  is een communicatie– en verandertechniek die vooral gericht is op het samengaan van het denken, voelen en gedrag bij mensen. Het gedrag van mensen wordt bepaald door een aantal automatisch geprogrammeerde stappen en onbewuste reacties, de zogenaamde patronen. Door met speciale technieken aandacht te schenken aan de wijze waarop mensen zich gedragen en communiceren, kunnen deze patronen worden onderkend en gewijzigd. Hierdoor ontwikkelt men meer flexibiliteit in functioneren.Lees meer >>

Werkwijze

In een informatief gesprek ga ik met de opdrachtgever op zoek naar de kern van de hulpvraag. Hierbij kunnen de volgende onderwerpen ter sprake komen: Lees meer >>