Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Welkom

Welkom op de website van Perspectief.

Perspectief is een adviesbureau voor organisaties op het gebied van communicatie. Het is in 1999 opgericht door Jo van den Tillaart. Het bureau verzorgt hoogwaardige trainingen op de terreinen van interne communicatie, teambuilding en conflicthantering. Deze trainingen worden zowel op het niveau van beleid als op het niveau van beheer  gegeven.
Daarnaast geeft Perspectief bedrijven advies en begeleidt hen bij het realiseren van veranderprocessen en visieontwikkeling.
Ook biedt Perspectief individuele ondersteuning bij veranderprocessen.

Met welke vragen kunt u bij mij terecht?

Organisatorisch:
  • vertaling van visie in concreet handelen
  • succesvol en inspirerend leiding geven
  • omgaan met tijdsdruk en werkdruk
  • ziekte en re-integratie
  • probleemoplossend denken en sturen
  • resultaatgericht werken

Persoonlijk:
wensen t.a.v. het werk, veranderingen, inspiratie,
werkdruk, conflicthantering, loopbaanbegeleiding
enz.

Verder geef ik communicatieopleidingen.

Opdrachtgevers van het bureau Perspectief zijn onder andere profit– en non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, de overheid en maatschappelijke organisaties. Ook individuele personen kunnen bij Perspectief terecht.
Click 'source' to enter html code