Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Visie

Jaren geleden heb ik communicatieopleidingen gevolgd die gebaseerd zijn op NLP.
NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren.
Het is een communicatie– en verandertechniek die vooral gericht is op het samengaan van het denken, voelen en gedrag bij mensen.
Het gedrag van mensen wordt bepaald door een aantal automatisch geprogrammeerde stappen en onbewuste reacties, de zogenaamde patronen. Door met speciale technieken aandacht te schenken aan de wijze waarop mensen zich gedragen en communiceren, kunnen deze patronen worden onderkend en gewijzigd. Hierdoor ontwikkelt men meer flexibiliteit in functioneren.

NLP gaat ervan uit dat je pas goed kunt functioneren als verstand, gevoel, intuïtie en gedrag in overeenstemming zijn met elkaar.
Vanuit deze visie geef ik trainingen in bedrijven en coach ik mensen individueel.

Meer en meer realiseren we ons dat organisaties bestaan uit personen.
Het succes van de organisatie valt of staat met het succes van medewerkers en leidinggevenden, individueel én als team.
Dit succes is echter grillig van karakter, omdat het afhangt van allerlei factoren. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om ‘oppervlakkige’ zaken, zoals het helder definiëren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, individueel functioneren en informatie & communicatie.
Ik heb door mijn jarenlange ervaring de overtuiging gekregen dat de werkelijke succesfactoren dieper liggen.

Ik noem ze de vier basisfactoren: visie, vitaliteit, vertrouwen en ontwikkeling.

Uit evaluaties is gebleken dat Perspectief uitblinkt door de persoonlijke benadering vanuit respect en veiligheid waardoor heel snel een sterke vertrouwensband ontstaat. Vandaaruit komt snel de kern van de problematiek op tafel en kan meteen aan de oplossing gewerkt worden.

Met groepstrainingen, organisatieadvies, workshops en individuele coaching biedt Perspectief ondersteuning op maat en wijst organisatie of individuele personen de juiste weg!