Perspectief
De Weertjes 11-16
6605 RD Wijchen
Mob: 06-43002137
perspect@dds.nl

IBAN NL15RABO0383903572
t.n.v. J. v. d. Tillaart

Werkwijze

In een informatief gesprek ga ik met de opdrachtgever op zoek naar de kern van de hulpvraag. Hierbij kunnen de volgende onderwerpen ter sprake komen:
 • wat willen we bereiken
 • teambuilding
 • strategiebepaling
 • reorganisatie
 • organisatiecultuur
 • verloop en ziekteverzuim
 • bedrijfsopvolging
 • persoonlijke effectiviteit en timemanagement


Daarna ga ik met u op zoek naar:

 • wat voor patronen de vier basisfactoren (visie, vitaliteit, vertrouwen, ontwikkeling) belemmeren
 • welke visie is nodig voor verandering
 • welke strategie kunnen we gebruiken
 • wat is nodig om met beperkte inspanning optimaal effect te bereiken

Aangezien organisaties net als mensen uniek zijn, is geen blauwdruk van mijn aanbod te geven. Uiteindelijk bepaalt uw vraag wat voor maatwerk u nodig heeft. Dat kan een programma zijn voor groepstrainingen, een workshop over een bepaald onderwerp, een organisatieadvies, een individueel coachingstraject, of een combinatie daarvan. Verder kiest u de omgeving die het beste bij u past: in-company of op een inspirerende externe locatie.

Tijdens individuele coachingstrajecten hanteer ik een aantal uitgangspunten zoals hieronder beschreven:
 • Als je weet wat je wilt, weet je wat je nodig hebt
 • Ieder mens beschikt over de hulpbronnen die nodig zijn om het doel te bereiken
 • Inzicht in het heden helpt oude patronen los te laten en nieuwe wegen in te slaan
 • Belemmeringen zijn kansen
 • Als je doet wat je graag wilt, krijg je meer energie
Perspectief geeft jou hiervoor een fundament bestaande uit vier pijlers:
 • Vertrouwen en veiligheid om een gedegen zelfonderzoek te doen zodat je inzicht krijgt in je functioneren
 • Visie op je hulpvraag zodat je je bewuste en onbewuste op elkaar afstemt
 • Vitaliteit door inzicht te geven in de signalen van je lichaam en hieruit lering te trekken
 • Ontwikkeling door vanuit oude patronen nieuwe, wezenlijke wegen te kiezen.
Wilt u meer weten, bel of e-mail mij dan, ik ben u graag van dienst.
Click 'source' to enter html code